GALERIA MARII MONIKOWSKIEJ-TABISZ

RECENZJE"Cykl pasteli tworzonych od lat przez Marię Monikowską-Tabisz jest współczesnym malarskim psałterzem w pełnym tego słowa zaczeniu. Jest on podróżą do źródeł modlitwy. Do rzeczywistego arche, czyli judaistycznych oraz chrześcijańskich korzeni, gdzie ekspresyjny śpiew i rytualny gest moze stać się źródłem inspiracji malarskich tonacji i malarskiego gestu. (...) Psałterz Marii Monikowskiej-Tabisz to malowanie pastelami. Malowanie, a nie rysowanie. Wsparcie struktury przyszłej kompozycji obrazu na fundamencie plamy barwnej, ekspresyjnej plamy malarskiej posiadającej konsystencję zamrożonej lub zakrzepłej cieczy (...) Światło wsiąka w powierzchnię obrazu i nieoczekiwanie wypływa w innych miejscach.
    Z katalogu do wytsawy Marii Monikowskiej-Tabisz: "Księga psalmów - Pastele", Jacek Kawałek, Rzeszów 2003"Tematyka prac Marii Monikowskiej-Tabisz związana jest przede wszystkim z macierzyństwem, miłością i Ojczyzną. Świat wartości odzwierciedlonych w jej obrazach nie jest przypadkowy. Odczuwa się że jest on zainspirowany chrześcijanstwem, również w dziełach nieporuszających tematyki ściśle sakralnej."
    Z katalogu "Jasnogórska Bogurodzica w Podobiznach i Kopiach od XVI-XX wieku", Częstochowa 1985"Jako dzieło malarskie "Apokalipsa" stanowi również zjawisko kultorowe i można mniemać, że obrazy te należą do najcenniejszych dzieł sztuki końca XX wieku, eksponowanych w stolicy diecezji i województwa. Ponieważ rozumiemy obecność obrazów M.Monikowskiej-Tabisz jako wspólny skarb miasta i diecezji, pragnęlibyśmy, by stawały się one coraz bardziej znane i przyjmowane jako dobro."
   Z albumu "Apokalipsa Koszalińska", Koszalin 1996"W wielu polskich kościołach znajdują się Pani obrazy, nie tylko kopie. Większość odtwarzanych przez Panią wizerunków Maryi, znalazła się za pośrednictwem Ojca Jana Golonki, kuratora Jasnej Góry - w zagranicznych placówkach duszpasterskich. (...) Z pewnością niełatwo jest oddać atmosferę świętości i skupienia, ujawnić tę siłę, która jest zawarta nie tylko w tradycji kultu, ale i w samym obrazie, jako w dziele sztuki."
   "Nad twórczością M.Monikowskiej-Tabisz" ZA I PRZECIW nr 22/1984

START        GALERIA        BIOGRAFIA        RECENZJE        KONTAKT